2008-03-08

Ädelstenar

Ädelstenar är stenar (mineral, bergarter, korall och bärnsten) som efter behandling (klyvning, slipning eller polering) blir till pärlor. Av ca 4 000 kända mineralen är det ca 100 man brukar räknas till ädelstenarna. Av dessa är det bara ca 20 som finns i handeln.
(Begreppet halvädelsten bör inte längre användas då det är svårt att bestämma kriterier för vad som är värdefullare och mindre värdefulla ädelstenar.)
Förr i världen var det framför allt diamant, rubin, safir och smaragd som benämndes ädelstenar.
Viktiga egenskaper för ädelsten är dess färg, lyster, genomskinlighet och den genom slipning ökade förmågan att reflektera infallande ljus (briljansen).
En annan mycket viktig egenskap hos stenarna är att de kan motstå repning och nötning, vilket innebär att de bör ha minst samma hårdhet som kvarts (7 i Mohs hårdhetsskala).

Mohs´ hårdhetsskala går från 1-10, där diamant är 10.
Endast ca 20 ädelstenar uppfyller detta krav. Även vikt och grad av sällsynthet är av betydelse. Ädelstenars vikt mäts i carat (1 carat=0,2 g).
Agat
Agat är en kvarts av typen kalcedon, och finns i olika färger - bland annat svart, vit, orange.
Den kan vara randig eller enfärgad.
Agat var under antiken väldigt värdefullt, och den sades släcka törst och skydda från feber. Persiska magiker använde den för att avleda stormar.

Bergskristall
Färglös, helt genomskinlig och klar variant av mineralet kvarts. Namnet ”kristall” kommer från det grekiska ordet för frusen eftersom man under antiken trodde att kristall egentligen bestod av is.
Vissa anser att bära bergskristall gynnar en persons hälsa och andligt välbefinnande.

Rosenkvarts
Kan skifta från genomskinlig till halvgenomskinlig. Färgen är en väldigt blek och fin puderrosa, och vid väldigt sällsynta tillfällen kan den vara helt genomskinlig, med knappt synlig färg.
Rosenkvarts är känslig för ljus och värme,
och anses vara kärleken och lyckans ädelsten!

Rökkvarts
En rökfärgad variant av mineralen kvarts.Inga kommentarer: